Uus Testament kingituseks

Me pakume teile kingitusena ainukordset väljaannet — Uue Testamendi taastamisversiooni allmärkustega.

Uue Testamendi taastamisversioon anti välja 1985. aastal Living Stream Ministry poolt ning seda redigeeriti 1991. aastal.

Taastamisversiooni tekst on lihtsasti loetavas kaasaegses inglise keeles. Samuti on Taastamisversioon usaldusväärne ja täpne tõlge algsest kreeka keelest. Antud tõlge järgib enamjaolt Nestle-Alandi teksti väljaandes Novum Testamentum Graece (26. väljaanne).

Uue Testamendi taastamisversiooni teeb silmapaistvaks suur hulk seletavaid allmärkusi, mida on üle 9000. Need avavad piiblisalmid viisil, mida sa ei oleks eales võimalikuks pidanud. Need allmärkused pakuvad sulle vaimulikku toitu, keskendudes valgusele Jumala Sõnas olevas tões.

Uue Testamendi taastamisversioon kaasab endas ka rohkem kui 13 000 paralleelkirjakohta, mis on abiks piibliõppes. Paralleelkirjakohad viitavad teistele salmidele samade väljendite ja faktidega ning need juhivad ka teiste asjaolude juurde, mis on seotud vaimuliku ilmutusega Jumala Sõnas.

Selleks et mõista Uut Testamenti paremini, on iga Uue Testamendi raamatu alguses lühidalt kirjas selle raamatu teema.

Samuti on iga raamatu alguses kava, mis annab üksikasjaliku ülevaate tervest raamatust, piiritledes raamatu peamised osad ning andes üldise pildi antud raamatust. Kava on ka kaasatud piibliteksti, andes võimaluse seda silmas pidada Piiblit lugedes.

Samuti on lisatud iga raamatu algusesse informatsioon autori kohta, raamatu kirjutamise aeg ja koht.

Lisaks leiate te sellest Piiblist diagramme ja kaarte.

Uue Testamendi kättesaamiseks piisab vaid tellimuslehe täitmisest, andes oma täpse aadressi koos postiindeksiga. Piibel saadetakse teile posti teel tasuta.

Rhema Literature Distributors