Vastused küsimustele

Sellelt leheküljelt leiate te vastused kõige enam esitatud küsimustele meie poolt pakutud Uue Testamendi kohta. Kui te ei leidnud vastust teie küsimusele, siis palun kirjutage meile, kasutades selleks tagasiside vormi.

«Kas see on täiesti tasuta?»

Jah. Pärast tellimuse esitamist saate Te Uue Testamendi posti teel täiesti tasuta. Teil ei tule maksta ei raamatu ega posti teel saatmise eest.

«Miks on see tasuta?»

Me leiame, et Piibel on seda väärt, et igal inimesel oleks võimalus seda lugeda. Ja me samuti leiame, et iga inimene on seda väärt, et saada see Piibel kingituseks.

«Milliste vahenditega te jagate Uut Testamenti?»

Rhema on mittetulundusühing. Kulu tasuta kirjanduse trükkimise ja väljajagamise eest on kaetud täiel määral annetuste läbi.

«Kui mitu Piiblit võib tellida? Kas tohib tellida mitu Piiblit oma sõprade jaoks?»

Projekti «Piibel kõigi jaoks» raames pakume me Uut Testamenti kingituseks isiklikult igale inimesele, kes on väljendanud soovi saada see Piibel ning on täitnud tellimuse. Seetõttu saadame me tellija aadressile ainult ühe Piibli. Te võite tellida ühe Uue Testamendi endale ja samuti võite te aidata täita tellimuse enda sõbrale või sugulasele, kes ei oska kasutada internetti.

«Rääkige Rhema ajaloost»

Rhema on andnud välja tasuta kristlikku kirjandust alates 1980. aastate keskpaigast. Viimastel aastatel on saadetud meile miljoneid eksemplare tasuta kristlikku kirjandust, sealhulgas rohkem kui üks miljon Uue Testamendi eksemplari. Meist ja kirjanduse väljajagamise ajaloost võite lugeda meie internetileheküljel www.rhemabooks.org.

«Millistes keeltes jagate te kirjandust?»

Alates 1984. aastast kuni 2000ndate aastate alguseni jagasime me raamatuid ainult vene keeles. 2003ndal aastal hakkasime me välja jagama raamatuid inglise, hispaania, saksa, prantsuse ja veel mõnedes muudes keeltes. Täna jagab Rhema välja tasuta kristlikku kirjandust 32 maailma keeles, mis hõlmab 1,4 miljardit inimest.

«Kuidas te jagate välja tasuta kirjandust?»

Me jagame välja oma raamatuid peamiselt kahel viisil: me saadame need posti teel oma tellijatele või siis meie vabatahtlikud toovad need koju kätte erinevates linnades üle maailma (raamatulaatadel, kristlikel seminaridel, tänaval jne). Laadige alla tasuta raamatuid elektroonilisel kujul erinevates keeltes meie leheküljel www.rhemabooks.org.

«Kas mul oleks võimalik mingil viisil osa võtta teie teenistusest?»

Loomulikult võite! Lugege selle kohta meie kodulehekülje vastaval leheküljel. Samuti võite te panna lingi meie leheküljele oma sotsiaalvõrgus.