Tagasiside meie lugejatelt

Sellele leheküljele on kogutud tagasiside lugejatelt, kes said Uue Testamendi kingituseks. Kui te soovite anda tagasisidet, siis palun kasutage tagasiside lehte.

Teile kirjutab esimese kursuse õhtuse õppe õpilane Urali Riiklikust Juriidilisest Akadeemiast Jekatariinburgis. Minu nimi on S.O. Olen üheksateistkümneaastane. Minu suureks kurvastuseks ei tunne ma organisatsiooni nime, mille poole ma pöördun, aga ma arvan, et ma ei eksi, kui pöördun lihtsalt kristlaste poole, usklike poole. Tahan Teid tänada suure töö eest, mida Te teete, see töö on väga vajalik ja tähtis, eriti just tänapäeval. Ma pean silmas neid ettevõtmisi, mida Te läbi viite piiblite (Uute Testamentide) tasuta jagamisel kõrgkoolides…

Tere! Ma olen väga tänulik teie Piibli eest. See on suurepärane: hästi koostatud ja arusaadavalt kirjutatud. Tegelikult ei osanud ma oodata sellist Piiblit. Ma alles alustasin selle lugemisega ja mulle see meeldib. Suur tänu teile selliste heade tegude eest. Mul on veel teile väikene soov—kui muidugi on võimalik—siis palun saatke mulle veel üks teie poolt välja antud Piibel samasuguste märkuste ja selgitustega. Teid ette tänades.

Ma olen teile tänulik ja samuti tänan, et te töötate Issanda auks. On imetlusväärne edendada sellist teenistust ja olla kasulik teistele inimestele, eriti neile, kellel pole sõpru ja kogudust. Tegemist on suurepärase Piibliga, mis sisaldab täpseimat tõlgendust. Minu sõber sai teilt suurepärase Uue Testamendi. Ta jagas minuga seda rõõmu ja andis sellise võimaluse ka mulle. Nüüd kirjutan ka mina Teile selle sama asja pärast. Palun saatke mulle Uus Testament kommentaaridega…

Kallid õed ja vennad! Tänan Teid kahe saadetud «taastamise tõlke» eksemplari eest. Ma ei tüdine sellest Piiblist — see annab mulle võimaluse suhelda Jumalaga. Tundub just kui äkitselt oleks mulle avatud sellised tarkuse sügavused! Teise eksemplari kinkisin ma oma õele Sarova linnast, kes iseseisvalt otsib teed elava Jumala juurde … Lisaks sellele on selle tõlke läbi aset leidnud imed—inimesed tulevad läbi selle usu juurde, isegi siis kui nad võtavad mu öeldut lihtsalt teadmiseks. See tõesti on elav Jumala hääl. Peale seda, kui mulle saadeti see tõlge, tõi Issand läbi minu usu juurde juba seitse inimest … Tänan Issandat selle suure halastuse ja rõõmu eest!

Tere, kallid, armsad inimesed, kelle käest ma sain kingiks suurepärase raamatu — Uue Testamendi. Ma õpin üheksandas klassis. Kui ma saabusin vaheajalt ja sain teada, et mind ootab see imeline kingitus, rõõmustasin ma väga. Ausalt öeldes oli mul selleks ajaks juba kolm Uut Testamenti ja teie kingituse ma tahtsin alguses kellelegi ära kinkida. Aga kui tutvusin selle «imega», mõistsin ma, et just sellist raamatut ma vajangi. See raamat pakkus huvi isegi mu vanematele, kes minu arvates, nii vähemalt tundub, mitte kunagi ei ole isegi avanud Uut Testamenti. Meil kõigil, eriti minul, on väga vähe aega, aga mina ja ema (isa suhtes pole kindel) võtsime nõuks pühapäeval läbi viia enda moodi õppe. Ma kindlasti räägin sellest Piiblist oma sõpradele, kes, ma arvan, samuti on huvitatud ja tahavad omada samasugust Piiblit, nagu mul on.

Kui sain kätte teie kingituse, siis ma lihtsalt ei suutnud Teid ära tänada. Ma oleksin teile saatnud raha, aga te ütlete, et seda pole vaja, aga raha mul põhimõtteliselt ei olegi. Seetõttu rahuldun ma võimalusega kas või kirjas öelda Teile: «Suur tänu!» Suur tänu Jumalale selle eest, et Ta lõi sellised imelised inimesed nagu Teie!

Aitäh Teile teie töö eest, tänu kellele on võimalik palju täpsemalt aru saada ja mõista Pühakirja. Tutvudes sarnaste töödega, õnnestus mul saada täpseid vastuseid väga tähtsatele küsimustele. Ma usun, et teie töö aitab avada Jumala sõna kogu selle täiuses ning palju sügavamalt õppida Uut Testamenti ning samuti vaadata oma elu peale vastavalt usule ja Issandale.

Ma saadan Teile nüüd teise soovi, sest esimese kingi läbi sai mulle osaks avanemine. See leidis aset järgnevalt. Meie tuttav tuli ja palus meil rõõmustada, sest tema poeg lasi ennast oma sünnipäeval ristida. Tal sai täis kakskümmend kolm aastat. See oli meie jaoks ootamatu ning seepärast ei valmistanud me kingitust ette ja meil polnud selleks võimalustki. Istume, mõtleme, mida kinkida ning ühtäkki tuleb mu tütar ja annab mulle postkaardi saamaks tutvustava Uue Testamendi eksemplari. Kiitus meie Issandale! Ta teab meie vajadusi ning teab, mida on vaja inimhingede päästmiseks. Me leidsime, et parimaks kingiks S. Jaoks on kingitus meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt, millest suure rõõmuga võiks tunnistada talle, siis kui ta kingi kätte saab. Nüüd loodame ja ootame uue soovi täitumist.

Ma rõõmustasin väga, kui nägin Uut Testamenti ja eriti just kommentaaridega. Ma juba alustasin Piibli lugemisega, aga see oli nii keeruliselt kirjutatud, et ma ei saanud kõigest aru, kuigi väga soovisin seda läbi lugeda ja endale selgeks teha. Aga kui minu kätte sattus teie Piibel, siis istusin ma kohe maha, kui nägin seda, et Teile kiri kirjutada. Tänan Teid juba ette selle hindamatu raamatu eest. Ma sooviksin väga teada, kas hakkate ka trükkima Vana Testamenti koos kommentaaridega. Mulle tundub, et tänu Teile, Teie tööle ja sellele Piiblile mõtlevad paljud inimesed ümber ja tulevad tõe teerajale. See on väga hea idee, silmas pidades ka noorust, kellest on kahju, kes meie silme ees hukkub narkootikumide ja alkoholi tõttu, mitte mõeldes tulevikule.